Kamerové systémy

Kamerové systémy slouží k monitorování definovaných prostor za účelem vyhodnocení nestandardních událostí různého charakteru: neoprávněný pohyb osob mimo povolená nebo vyhrazená místa, ponechání cizích předmětů v prostoru, odebrání předmětů ze sledovaného prostoru, k detekci průniku a identifikaci cizích osob, detekci vzniku požáru, a mnoha dalších. Kamerové systémy mají význam pro zajištění důkazů při šetření trestné činnosti, zejména v podobě obrazových materiálů, ale i zvukových nahrávek. Kamerové systémy umožňují sledovat i konkrétní definované procesy – výrobní, skladovací či např. manipulaci s ceninami u pokladen, kdy jsou tyto systémy schopny propojit záznam z kamery a výstup z pokladny, apod.. Kamerové systémy mají důležitou úlohu ve formě prevence trestné činnosti již díky samotnému označení prostoru, který je takovým systémem střežen.

V poslední době dochází k integrovanému využití kamerových systémů při rozlišování státních poznávacích značek vozidel, biometrických prvků pro identifikaci osob atd.

V souvislosti s kamerovými systémy je nutné upozornit na povinnosti provozovatele ve vztahu k ochraně osobních údajů.

NVR videorekordéry poskytují různé způsoby záznamu snímků (interní a externí disky, on-line) a vzdálenou správu veškerého záznamu, pro absolutní bezpečnost za všech okolností. Pomocí snímků pořízených na různých nosičích a v místech, která jsou přístupná pouze oprávněným osobám, Hikvision NVR poskytuje nepostradatelnou ochranu nahraných dat: v případě, že je NVR odcizen, nebo když je třeba pořízený materiál předat policii, kamerový dohled pokračuje bez přerušení.

Galerie