PŘÍSTUPOVÉ DOCHÁZKOVÉ A STRAVOVACÍ SYSTÉMY

Systémy docházky  (DS)

Docházkový systém je určen pro evidenci a vyhodnocení pracovní doby zaměstnanců, přerušení pracovní doby a dalších údajů pomocí identifikačních karet nebo jiných médií. Zaznamenané údaje slouží také jako podklad pro mzdový systém a splnění podmínek zákoníku práce.

Vlastnosti

  • možná implementace do dokončených staveb
  • komplexní přehled pohybu uživatelů (zaměstnanců)
  • omezení pohybu uživatelů (zaměstnanců) podle práv přístupu
  • omezení falšování údajů v přístupech a docházce
  • rychlé a jednoduché výstupy (xls, html soubory)

Systémy kontroly vstupu  (EKV)

Systém kontroly vstupu může být samostatným technickým systémem nebo systémem doplňujícím elektronickou zabezpečovací signalizaci. Systém slouží k umožnění nebo zamítnutí vstupu do určených prostor. Vstup do určených prostor probíhá pomocí bezkontaktní magnetické karty, čipu nebo jiných médií. Události o průchodech nebo jejich zamítnutí jednotlivým uživatelům se zpravidla zaznamenávají a je možné tyto údaje zpětně vyhodnocovat, analyzovat a přidělovat oprávnění různým osobám (návštěvy, zaměstnanci, cizí firma, nájemníci, apod.) ke vstupu do různých prostor.